We hebben de volgende projecten gerealiseerd:

 • mei 2016: Fietsenlaadpaal bij hotel-restaurant De Post (voorheen It Fryske Hynder);
 • feb-apr 2017: Warmtescans van alle huizen in het dorp van voor 1990. Zo’n 40 bewoners hebben hun foto opgehaald om warmtelekken te ontdekken aan de voorgevel en om advies te krijgen voor energiebesparing;
 • aug 2017: Groene gondel in de Gondelvaart. De buurt Mei-inoar ien veroverde met de gondel Fan bernewille kinne wy energjy optille de 4e plaats van de 12 gondels die meededen;
 • juli 2018: Postcoderoosproject van zonnepanelen op dorpshuis De Jister;
 • 2019: collectieve inkoop van zonnepanelen in de wijk Wynhoeke;
 • Elk jaar: Verschillende informatieavonden/-dagen over de energietransitie (zoals energiebesparende maatregelen en duurzame enegieopwekking);
 • 2020: Lichtobject met ledlampen in 5 oude lantarenpalen;
 • vanaf 2021: Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie, opgericht samen met de energiecoöperaties van Akkrum en Aengwirden met als doel grotere duurzame initiatieven in de gemeente Heerenveen te realiseren, zoals zonneparken op land (Klaverblad Noordoost, Kostverloren) en een drijvend zonnepark;
 • Elke winter: Warmtescans;
 • Vanaf 2022: Aantal nieuwsbrieven per jaar..

We werken aan de volgende projecten:

 • WijkUitvoeringsPlan (WUP): plan voor een energieneutraal dorp en buitengebied: aardgasvrij en groene stroom, "Eigen Baas Oer Enerzjy".2e zonnedak op het dak van een particulier;
 • E-dorpsauto;
 • Duurzame verlichting van de bruggen over de Boarne.

Op de langere termijn denken we aan:

 • Warmtenet met warmte uit de Boarne;
 • Dorpsmolen;
 • Groene dorpstuin.

Wilt u hier aan bijdragen of heeft u hier ideeën bij? Neem dan contact met ons op!