Naast het zonnedak op dorpshuis De Jister stelt een inwoner van Aldeboarn hun dak beschikbaar voor een tweede coöperatief zonnedak dat Boarnsters van stroom kan voorzien. Onze energiecoöperatie EKA wil dat dit jaar gaan ontwikkelen. Vooral als je zelf geen panelen kunt hebben, bijvoorbeeld omdat je huis onderdeel is van het beschermd dorpsgezicht of je dak niet geschikt is, is dat interessant. We gaan certificaten uitgeven van €100 per stuk. Deelnemers krijgen 15 jaar lang ieder jaar een bedrag aan rente en aflossing uitgekeerd van de EKA. We denken aan een model dat al door een andere energiecoöperatie wordt gebruikt, zie kader. In Aldeboarn willen we voorrang geven aan huishoudens van het beschermd dorpsgezicht.

Na de zomervakantie gaan we de interesse om mee te doen peilen via een huis-aan-huis flyer met meer informatie.

Bestuur EKA.

 

Zonnedak van energiecoöperatie Het Bildt

Deze coöperatie verkoopt certificaten van

€100 en betalen over 15 jaar €130 aan

rente en aflossing terug per certificaat. Zo

kunnen de deelnemers hun

elektriciteitskosten omlaag brengen. Ook

komt er geld vrij voor initiatieven in het

dorp.