Ja je leest het goed, maar het zit net iets anders. In de gemeente Heerenveen staan meerdere zonneparken in de planning. Bij twee ervan zal de EKA betrokken zijn, gezamenlijk met de enerzjykoöperaasjes van Akkrum en Aengwirden. Die enerzjykoöperaasjes hebben een samenwerkingsverband gestart, onder de naam Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC). De zonneparken waar het om gaat zijn die van de zandput van Aldehaske (‘De Dolten’) en het project ‘Klaverblad Noord Oost’. Het is tegenwoordig verplicht dat een nieuw aan te leggen zonnepark deels in eigendom komt van (lokale) bewoners. In onze gemeente gaat dat via de plaatselijke enerzjykoöperaasjes lopen. Jij kunt binnenkort ook mede-eigenaar worden van deze projecten. Dan levert je spaargeld meer op dan het op de bank te laten staan. Wie het dichtst bij zo’n park woont krijgt de eerste mogelijkheid om participaties te kopen en wie verderaf woont kan dat later doen. Nog niet alle informatie hierover is op dit moment voor handen, we zullen het op onze website melden zodra we meer weten. Nieuwe participanten worden automatisch lid van EKA of een van de andere coöperaties.