We hadden een opkomst van 9 leden op de Algemene Ledenvergadering van 3 mei. Op de agenda stonden de jaarrekening 2015-2016 en de begroting 2017, gevolgd door de stand van zaken rond het Zonnepanelenproject op De Jister en het verslag van de “Week van de energiebesparing”.

Hier vindt u de presentatie en de notulen:

Presentatie EKA ALV 03-05-17 en Notulen ALV EKA 03-05-2017