We hadden een goede opkomst op de ALV van 25 januari. Naast het bestuur waren er 16 personen aanwezig, van wie er 2 zich hebben opgegeven als nieuwe leden.

Na de gebruikelijke agendapunten van de ALV hebben we uitgebreid aandacht besteed aan twee projecten: Zonnepanelen op De Jister en De week van de energiebesparing. Voor beide projecten was brede interesse om mee te doen. Van de 108 zonnepanelen op De Jister hebben we al ruim 30 “verkocht”. In de komende tijd moet de rest van de participaties volgen.

De presentatie van de ALV vindt u hier:

http://kooperaasje.nl/aldeboarn/wp-content/uploads/sites/15/2017/01/EKA-ALV-25-jan-17-v1.1.pdf

Overige documenten:

Notulen ALV EKA 25-01-2017

Jaarverslag EKA 2016 (BIJLAGE 1)

Financieel jaarverslag 2016 EKA (BIJLAGE 2)