Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn nodigt leden, aspirant-leden en andere belangstellenden uit voor de eerste Algemene Leden Vergadering op woensdag 25 januari 2017 in De Jister in Aldeboarn, om 20.00 uur.

Onderliggende bescheiden voor de vergadering zijn in te zien op: Prikwei 12, eerst even bellen 631270.

Agenda:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslag
  • Financieel verslag
  • Vaststellen Huishoudelijk Reglement
  • Rondvraag

20.30 uur Pauze met koffie

Voorlichting over onze Projecten:

N.B. Hierbij zijn ook aspirant-leden en belangstellenden zeer welkom!

1. Zonnepanelen op De Jister

 Dit is een zogenaamd Postcoderoosproject, waarbij inwoners, ondernemers en verenigingen van Aldeboarn en omstreken één of meer van de 108 zonnepanelen kunnen adopteren, die dit jaar op het dak van dorpshuis De Jister zullen komen, is de bedoeling.

Het is een dorpsproject, waarbij we samen zonnepanelen kopen, installeren en groene stroom produceren en ook nog een mooi rendement op de investering maken. Door de grote zichtbaarheid van de panelen op De Jister is het een prachtige reclame voor groene stroom en laat het zien dat Aldeboarn haar steentje bijdraagt aan een betere wereld met schone energie.

Voor € 340 per paneel neem je deel. Hoeveel panelen je maximaal kunt adopteren hangt af van je eigen jaarlijkse stroomverbruik: de stroom van de panelen die je adopteert mag niet meer zijn dan je eigen verbruik met een maximum van 10.000 kWh. Zelfs als je al eigen zonnepanelen hebt, kun je adopteren voor de stroom die je niet zelf produceert.

De opbrengsten van je “eigen” panelen krijg je terug als korting op je energierekening. De investering is in 12 jaar terugverdiend en heeft over de 15 jaar dat het project loopt, een gemiddeld rendement van 2,2 %. Dat is veel meer dan je nu krijgt van je spaargeld!

2. De week van de energiebesparing

 De Enerzjy Koöperaasje Aldeboarn (EKA) gaat samen met de energiecoöperaties van Akkrum-Nes en Aengwirden en met de gemeente Heerenveen een “week van de energiebesparing” organiseren.

Het idee is om van alle woningen in Aldeboarn (ongeveer 750) een warmtescan te maken van de voorgevel. Deze scan geeft een goed beeld van de energielekken van een woning.

Tijdens inloopbijeenkomsten in de week van de energiebesparing in maart 2017 kunnen bewoners van Aldeboarn gratis de warmtescan van hun huis ophalen en voor €10 een afspraak maken voor een keukentafelgesprek in diezelfde week met een adviseur over een advies op maat voor wat betreft de energie-besparingsmogelijkheden in hun huis. Daarna kunnen lokale ondernemers het werk (bijvoorbeeld isoleren, beglazing, cv, zonnepanelen) uitvoeren. Daarin heeft iedereen een vrije keus.

Tot 25 januari!

Bestuur EKA, Rommert, Steffen, Marianne

Tel: 06 22694947 dhr Rommert Stellingwerf, voorzitter EKA