De energiecoöperaties van Aengwirden, Akkrum-Nes en Aldeboarn hebben gezamenlijk een nieuwe coöperatie opgericht. 

De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie heeft als doelstelling om grotere duurzame energieprojecten in de gemeente Heerenveen te realiseren en de opbrengsten hiervan ten goede te laten komen aan de inwoners van de gemeente. De coöperatie wil een belangrijke rol spelen bij de realisatie en exploitatie van onder andere zonneparken in de gemeente, zodanig dat de participatie en daarmee het draagvlak van de inwoners wordt versterkt. Op deze manier helpt de coöperatie mee aan het realiseren van de duurzame energieambities van de gemeente en de provincie.

De omschakeling naar een duurzame energievoorziening brengt kosten maar ook kansen met zich mee. Een duurzaamheidsfonds, gevoed door opbrengsten uit duurzame energieprojecten, kan bij deze omschakeling helpen. Daarbij staan de inwoners in de gemeente Heerenveen centraal. De nieuwe coöperatie werkt inmiddels samen met de gemeente Heerenveen aan de ontwikkeling van het zonnepark Klaverblad Noordoost ten noorden van de A7.

Nieuwe of bestaande coöperaties en verenigingen in de gemeente met doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie kunnen lid worden van de nieuwe overkoepelende coöperatie.